>

محصول نهایی

<span>انکوکپ(کاپسیتابین)</span>

انکوکپ(کاپسیتابین)

کاپسیتابین یک داروی خوراکی شیمی درمانی است که در درمان سرطان متاستاتیک سینه و کولورکتال استفاده می شود. این دارو یک پیش دارو است که به صورت آنزیمی به فلورواوراسیل (آنتی متابولیت) در تومور تبدیل می‌شود و از رشد و پیشرفت سرطان جلوگیری می‌کند.
<span>ماتینب</span>

ماتینب

ایماتینیب یک مهار کننده پروتئین تیروزین کیناز است که تیروزین کیناز bcr-abl  را که در نتیجه اختلال کروموزوم فیلادلفیا تشکیل شده، مهار می‌کند. این ترکیب به طور انتخابی مانع تکثیر و ایجاد آپوپتوز در سلول‌های bcr-abl مثبت می‌گردد.

<span>نکسوفنیب</span>

نکسوفنیب

نکسوفنیب یک مهارکننده کیناز است که تکثیر سلولی تومور را کاهش می دهد. این دارو کینازهای داخل سلولی  (c-CRAF، BRAF و  BRAFجهش یافته) و سطح سلولی (KIT، FLT-3، RET، RET / PTC، VEGFR-1، VEGFR-2، VEGFR-3 و PDGFR-ß) را مهار می‌کند. تعدادی از این کیناز ها در سیگنالینگ، آنژیوژنز و آپوپتوز سلول‌های سرطانی دخیل هستند.

<span>باراتنت</span>

باراتنت

سونیتینیب با هدف قرار دادن چندین گیرنده تیروزین کیناز، سیگنالینگ سلولی را مهار می‌کند که شامل همه گیرنده‌های فاکتور رشد مشتق از پلاکت (PDGF-R) و گیرنده‌های فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGFRs)، که در آنژیوژنز تومور و تکثیر سلول تومور نقش دارند، می‌باشد.

<span>رگافیب</span>

رگافیب

رگورافنیب یک مهارکننده تیروزین کینازهای غشایی و داخل سلولی است و فعالیت کینازهایی که در پروسه‌های آسیب سلولی همانند آنژیوژنزیس تومور نقش دارند، را مهار می‌کند.

<span>بانولیب</span>

بانولیب

نیلوتینیب

بانولیب یک مهار‌کننده تیروزین کیناز BCR-ABL است که به پروتئین Abl را در BCR-ABL متصل شده و آن را غیرفعال می‌کند. این دارو منجر به مهار تکثیر Bcr-Abl در سلول‌های لوسمی میلوئید مزمن (CML) کروموزوم فیلادلفیا مثبت در بدن می‌گردد.

تماس با ما

ایران، تهران، اتوبان یادگار امام(شمال)، بلوار ایثارگران شمالی، کوچه البرز یکم، پلاک4، طبقه اول

  22072571

  22143317

  office@baranpharmaco.ir

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را واردنمایید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت شیمیایی و دارویی باران می باشد. copyright © 2020 all rights reserved

Search